KUPA MANIPro Handpieces

6 sản phẩm

  What's the difference?

  Length Weight
  KP-65 4.24" 5.36oz
  KP-60 4.25" 4.23oz
  KP-55 5.0" 5.6oz
  6 sản phẩm
  Kupa Manipro Passport Handpiece Only KP-60
  $239.99
  Kupa Manipro Passport Handpiece Only KP-55
  $239.99
  Kupa Manipro KP55 Handpiece Cord
  $36.99
  Kupa Manipro KP60 Handpiece Cord
  $36.99
  Handpiece Cord for Manipro kp60 & KP65 (After Market)
  $15.99
  Đã xem gần đây